Phong thủy từ trước đến nay nhiều người vẫn được coi là một thứ gì đó rất trừu tượng nhưng bản chất của phong thủy rất khoa học và thực tế. Phong thủy cho ta biết được sự ảnh hưởng của hướng nhà đó, luồng khí đó, mạch nước đó ảnh hưởng đến đời sống chúng ta trong quá trình chúng ta sinh sống trong môi trường đó ra sao.

(Phần 1) Bát trạch xây nhà, chọn hướng trổ cửa, hướng đặt bếp cho gia chủ theo cung phi (Phần 1)